Om oss

Jan Hellberg

Beroendeterapeut

och

Certifierad Sorgbearbetare


Arne Stålberg

Beroendeterapeut

Vi som jobbar i företaget har utbildats i 3 år vid Svenska Jellinek Institutet i

Göteborg Alkohol- och drogterapeututbildning (ATU) till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Behovet av professionella alkohol- och drogterapeuter ökar. Alkohol- och drogterapeuter behövs inte bara på behandlingshem utan också i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor och andra håll.

Efterfrågan på privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter ökar sedan några år tillbaka. Hos fristående alkohol- och drogterapeuter kan man, även anonymt, få hjälp med missbruk och beroende, ångest, stress och livsfrågor.


Vi arbetar med vanliga människor med ofta förekommande problem och vår gedigna kompetens är grundad i flera olika terapi- och behandlingsformer. En professionell alkohol- och drogterapeut kan bedöma problembilden, förutsäga behandlings-utfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar vi ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller helhetssynen på människan - fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk men även på de fysiska, sociala, psykiska och existentiella variablerna, varav ångestbehandling är en viktig del.