Hem


Alkohoholism vi hjälper dig med Behandling

Vi på Addicted Rehab vet att miljön har en stor inverkan på hur väl en behandling mot sjukdomen alkoholism lyckas. Vi bedriver därför ett mindre privat behandlingshem för alkoholmissbruk, verksamheten är individanpassad och den är belägen strax söder om Alicante i Spanien,


Vem blir beroende av alkohol?


En människa med en hög alkoholkonsumtion som har skapat ett alkoholberoende kan vara vem som helst. Vilken samhällsklass man kommer ifrån, vilket yrke, kön man har spelar ingen roll. Det vi vet är att arv och miljö tillsammans med biologiska och psykologiska faktorer kan öka sårbarheten att utveckla alkoholism eller så har man upplevt någon form av ett trauma och använder alkohol/droger för att lindra känslomässig smärta.

 


Behandling med en individuell behandlingsplan   

 

Behandlingen är en enskild samtalsbehandling: det menas att du kommer inte att sitta i en grupp med andra, vi vet att det kan vara svårt att dela med sig om sina upplevelser om vad som har hänt i livet det kan vara sånt som är väldigt känsligt och privat, många gånger finns det en förklaring till hur saker och ting blir som det blir tex. varför valde jag alkoholen som en känslomässig lindring eller stressade av med alkohol, frågorna kan vara många.

 

Du träffar en terapeut ett par timmar på förmiddagen, sedan på eftermiddagen för samtal och redovisning av dina arbetsuppgifter som du har fått tidigare, efter det så går vi ut på kvällen för en fika eller en middag.


Behandlingen är skräddarsydd för just dig och att du själv äger din egen historia, du behöver inte dela den med någon annan


Vi jobbar med Individuell 12-stegsbehandling enligt Minnesotametoden

 

Vad är tolvstegsprogrammet?

Det utvecklades inom självhjälpsrörelsen Anonyma Alkoholister, AA (men tolvstegsprogram är inte detsamma som AA). Alkoholism betraktas som en sjukdom. Individen deltar i en intensiv period av sessioner, och terapin följer en manual i olika steg, Det liknar delvis kognitiv beteendeterapi: träning att hantera risksituationer och förändring av livsstilen. Ett mål med behandlingen är att underlätta för patienten att knyta an till AA Anonyma alkoholister. Detta har sedan förgrenat sig till ett 300-tal olika inriktningar av 12-stegsprogram som t.ex. Anonyma Narkomaner - NA och Anonyma spelmissbrukare - GA.


12-stegsprogrammet är ett handlingsprogram som vem som helst kan ta till sig och använda sig av. I behandling med 12-stegsinriktning så har vi "lånat" programmet för att lära ut dess principer för tillfrisknande från beroendesjukdomen Alkoholism och arbeta på individnivå.

 Nu har du tagit ditt första steg, ring oss så kan vi prata om saken. Vi vet hur det känns och hur svårt det är att sluta.


Det finns en lösning!


Anonymitet diskretion är en självklarhet.


alkoproblem

Att uppnå sina mål ger en bestående känsla av lycka och tillfredsställelse. Det ger en framtid. När man har ett mål att jobba mot tycker man att livet börjar bli intressant och roligt, när man sedan når sitt mål, blir man hög på livet...

AlkoholberoendeHär finns det träningsmöjligheter & SPA


Behandlingsgaranti:

 

Den som genomgått behandling hos Addicted Rehab och inom 6 månader efter avslutad behandling mot förmodan återfaller i sitt missbruk har rätt till Addicted s` återfallsprogram under 7 dagar i Spanien eller i Sverige utan kostnad. klienten betalar endast för sin resa T/R och sitt boende.

Förutsatt att man följer rekommendationerna i tillfrisknads planeringen från Addicted Rehab.


Varför lämnar vi denna garanti ?

Vi har en hög kvalitet på vår behandling 80 % av de som genomgått vår behandling lever i dag som fria människor och har ett liv i harmoni 


Söker ni mer information om behandlingen

För snabb kontakt ring alla dagar

int. +46 73 252 03 58 eller 0732 52 03 58

Här kan du beställa EU-kortet gratis och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård eller tandvård.

Alkoholism vi hjälper dig med Behandling

Alkoholism vi hjälper dig med behandling

Rätt till sjukpenning


Våra behandlingsprogram ger rätt till sjukpenning i förebyggande syfte vilket gör att arbetsgivaren inte behöver betala sjuklön när medarbetaren är i behandling.


Läs mer på försäkringskassans hemsida...