Behandling

Behandling av alkoholmissbruk | Alkoholism. Vi hjälper dig med Behandling

Behandling av alkoholmissbruk


Ursprunget till Minnesotamodellen hittar man hos AA, Anonyma alkoholister, en rörelse vars grundtanke är att en alkoholist hjälper en annan att bli kvitt sitt beroende. Centralt för AA:s syn på Alkoholism är att det handlar om en obotlig men behandlingsbar sjukdom. En alkoholist är kraftlös inför alkoholen, och har förlorat kontrollen över alkoholen och drickandet och kan inte förändra sin situation av egen kraft. 


Det är en av världens mest beprövade metod för behandling av alkoholism och rekommenderas av Socialstyrelsen i dess nationella riktlinjer för behandling av alkoholmissbruk - och beroendebehandling


Kognitiv beteendeterapi


Innefattar en rad olika tekniker (med gemensam grund i en kombination av inlärningsteori, kognitiv terapi och beteendeterapi). Tyngdpunkten ligger på direkt beteendeförändring och så kallad coping, förmågan att hantera psykosocial påfrestning.


Individen övar till exempel sociala färdigheter, impulskontroll, förmåga att känna igen och hantera risksituationer för problemdrickande samt tekniker för att kontrollera sitt alkoholintag och hantera återfall.


Vad är coping?


Coping är begreppet för den strategi klienten använder för att handskas med sitt besvär.I stort sett kan man uppdela coping strategier i två grupper, aktiva/konfronterande strategier och passiva/undvikande strategier. Att använda passiva/undvikande copingstrategier i en behandling är en klar riskfaktor för att utveckla ett långvarigt alkoholproblem och det är viktigt att ta itu med detta


Behandlingen är skräddarsydd för just dig, vi tror inte att "en" kostym passar allaBehandlingsplan:


Den vanligaste behandlingstiden är 30 dagar på plats i Spanien eller Sverige. Men för att anpassa klienternas behov går det att göra upp andra behandlingsformer. Andra exempel är:

 

- Behandling i Spanien/ Sverige 2 veckor, hemma 1-2 veckor för att sedan slutföra behandlingen i Spanien med 2 veckor.

 

- För dig som har ont om tid så finns det möjlighet att jobba in tid eftersom Söndag är ledig dag.


Andra lösningar kan diskuteras.


Efter avslutad behandling ingår utvecklingssamtalEn behandling med hög kvalitet till ett betydligt lägre pris än i Sverige: Kontakta oss för prisuppgift