Stödsamtal

Alkoholmissbruk | Alkohol | Alkoholism Vi hjälper dig med Behandling

Alkoholmissbruk


Stödsamtal rymmer rådgivning, återfallsprevention, pedagogiska förklaringar kring Alkoholmissbruk, beroendesyndrom i kombination med insatser som påverkar livssituationen i övrigt.


* Vilka beteenden vill du förändra?


* Vad hindrar dig?


* Hur ska du göra för att skapa rätt förutsättningar?


Vägen till ett bättre liv handlar om att finna balans i livet - mellan arbete, fritid och vila, mellan egna och andras behov och mellan inre motstridiga tankar och känslor. Att möta andra människor med respekt och medkänsla och dessutom förstå varandra - istället för att automatiskt reagera med försvar och angrepp - är bland det svåraste som finns. Vi krånglar gärna till det. Dessutom är det krångligt, eftersom vi alla har olika bakgrund där ord, röstläge och handling har olika betydelse.